Mission

(RU) Training of sought-after specialists on the basis of the achievements of science, innovations and technologies in order to develop the economy and the medical and social environment of the population

(KG) Ilimdin, Innovation Zhana Tekhnologlardyn Zhetishүsүnүn Negizinde, Kalktyn Medical Science-Sotsialdyk Chyyrөsnn Zhana Ekonomysyn өn

(UZ) NIMSI missiyasi-aholining ijtimoiy iqtisodiyotiga bag’ishlangan tibbiyot va mutaxassislarni tayyorlash uchun ilm-fan, innovatsiya va texnologiyaga erishishning asosi

(ENG) The environment of the population.